JP

--
Shunsuke Kano, Hana Sawada, Kohei Takahashi, Yuki Tawada, Hirotsugu Horii, Rui Mizuki, Hyogo Mugyuda | 踊り場と耕作 

Venue | HOTEL ANTEROOM KYOTO

Address | 7 Higashikujo Aketa-cho, Minami-ku, Kyoto
 >Google Map

Open | 9/14-10/18 11:00-21:00
Open everyday

Tel | 075-681-5656


< Back

Next >